Działalność Kancelarii Adwokackiej KREJ & KREJ we Wrocławiu

obejmuje świadczenie doraźnej i stałej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, a także stałą obsługę podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa polskiego oraz europejskiego, przy czym pomoc prawna świadczona jest także w języku angielskim i niemieckim.


adw. Maksymilian Krej

Adwokat (od 7 lat członek wrocławskiej izby adwokackiej). Absolwent prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (zintegrowany kierunek kształcenia polsko-niemieckiego). Zaangażowany działacz sportowy: członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej – Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Międzynarodowej.  Współzałożyciel i uczestnik organizacji pozarządowych, m.in. Wrocławskiego Klubu Piłkarskiego ODRA Wrocław, Fundacji Piłka Nożna Dzieci i Młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Specjalizuje się w prawie sportowym, w tym wewnętrznych regulacjach Polskiego Związku Piłki Nożnej, prawie międzynarodowym i prywatnym.

Adw. Maksymilian Krej

tel. kom.: 609 847477
e-mail: maksymiliankrej@krej.eu
REGON:020308691,
NIP: 898-196-92-93,
Konto bankowe/Bank on account:
66 1140 2004 0000 3402 6787 9417
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL66 1140 2004 0000 3402 6787 9417

Adw. Adam Krej

tel. kom.: 601 931 332
e-mail: adamkrej@krej.eu
REGON: 930666740
NIP: 8970025358
Konto bankowe/Bank on account:
85 1240 6670 1111 0000 5650 2286
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 85 1240 6670 1111 0000 5650 2286

Adw. Anna Kłos-Krej

tel. kom.: 603 678 007
e-mail: annakrej@krej.eu
NIP: 9720942545
Konto bankowe/Bank on account:
18 1140 2004 0000 3902 6787 7902
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL18 1140 2004 0000 3902 6787 7902

ADRES KANCELARII

Kancelaria Adwokacka
KREJ & KREJ
ul. C. K. Norwida 18/1
50 - 374 Wrocław

tel: +48 71 342 37 17
fax:+48 71 344 21 11
e-mail: kancelaria@krej.eu